FYLKESKULTURPRISEN 2013 til Blues in Hell

FYLKESKULTURPRISEN 2013 til Blues in Hell

Blues in Hell er ydmyk over ha mottatt Nord Trøndelags fylkeskulturpris for 2013.

Prisen består av 30 000 kroner i tillegg til en skulptur ”Jækta” laget av avdøde billedhugger Nils Aas og et diplom utformet av tidligere museumsbestyrer og kulturanimatør Steinar Berg. Fylkesordfører Gunnar Viken delte ut prisen i under en høytidelig markering ifm. fylkestinget i Steinkjer 4 Desember 2013. Viken as at ”Med utgangspunkt i et verneverdig kulturminne, og basert på en kombinasjon av kunnskap, internasjonalt nettverk og frivillig innsats, har Blues in Hell skapt en festival som er viktig lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt”